Från 1 januari 2020 behöver föreningar anslutna till RF kontrollera registerutdrag för ledare som har regelbunden kontakt med barn. Nu lanserar laget.se en enkel funktion som hjälper er hålla reda på detta!
 
Som ett steg mot en tryggare idrott är din förening ansvarig för att kontrollera ett begränsat utdrag från Polisen och på något sätt dokumentera att kontrollen genomförts. Utdragen ska däremot inte arkiveras av föreningen. Med laget.se är det enkelt att dokumentera vilka utdrag ni kontrollerat.
 

laget.se föreslår följande tillvägagångssätt:

 

  1. Utse en eller flera ansvariga för kontrollen i föreningen och bestäm i förväg hur ni ska hantera en eventuell belastning eller om någon vägrar visa upp sitt utdrag.
  2. Informera ledare (och andra berörda) om att de behöver visa utdraget och be dem att beställa det hos polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn
  3. När någon visar upp sitt utdrag kontrollerar ansvarig att allt ser bra ut och intygar detta i föreningens medlemsregister i laget.se.
  4. Kontrollen intygas inne på personvyn för aktuell ledare via modulen ”Visat utdrag ur belastningsregister”.
  5. Besluta om hur ofta kontrollen ska genomföras för föreningens ledare och glöm inte att ge nya ledare information om era rutiner.


 
Från översikten i medlemsregistret finns en länk som filtrerar fram alla ledare utan intyg men du kan även manuellt filtrera fram andra personer som är 15 år eller äldre. Kontrollen skall enligt RF utföras på alla som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.
 
I ett begränsat registerutdraget från Polisen ser man om en person är dömd för något av de grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
 
Riksidrottsförbundet: Frågor och svar om registerutdrag
 


 
I laget.se får alla idrottsföreningar ett gratis medlemsregister
 
Vill du veta hur laget.se kostnadsfritt kan hjälpa hela din förening? Ring 019-15 44 00 eller mejla support@laget.se för att boka ett möte där vi kommer ut till er och berättar om era möjligheter.