Från 1 januari 2020 behöver föreningar anslutna till RF kontrollera registerutdrag för ledare som har regelbunden kontakt med barn. Nu lanserar laget.se en enkel funktion som hjälper er hålla reda på kontrollerna.
 
Som ett steg mot en tryggare idrott är din förening ansvarig för att kontrollera ett begränsat utdrag från Polisen och på något sätt dokumentera att kontrollen genomförts. Utdragen ska däremot inte arkiveras av föreningen – därför lanserar vi nu en smidig funktion för att intyga ett kontrollerat utdrag i ert medlemsregister i laget.se.
 

laget.se föreslår följande tillvägagångssätt:

 

 1. Utse en eller flera ansvariga för kontrollen i föreningen och bestäm i förväg hur ni ska hantera en eventuell belastning eller om någon vägrar visa upp sitt utdrag.
 2. Informera ledare (och andra berörda) om att de behöver visa utdraget och be dem att beställa det hos polisen:
  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
 3. När någon visar upp sitt utdrag kontrollerar ansvarig att allt ser bra ut och intygar detta i föreningens medlemsregister i laget.se.
 4. Kontrollen intygas inne på personvyn för aktuell ledare via modulen ”Visat utdrag ur belastningsregister”.
 5. Besluta om hur ofta kontrollen ska genomföras för föreningens ledare och glöm inte att ge nya ledare information om era rutiner.


 

Korta fakta:

 

 • Kontrollen skall enligt RF utföras på alla ledare som kommer att erbjudas uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn.
 • Med barn avses personer under 18 år.
 • Kontrollen skall utföras för ledare som är 15 år eller äldre.
 • I ett begränsat registerutdraget från Polisen ser man om en person är dömd för något av de grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Från översikten i medlemsregistret finns en modul med länk som filtrerar fram alla med rollen ledare utan intyg – men du kan även manuellt filtrera fram andra personer som anställs eller har uppdrag i föreningen (och med det har kontakt med barn) direkt i medlemsregistret.
 
Riksidrottsförbundet: Frågor och svar om registerutdrag
 


 
I laget.se får alla idrottsföreningar ett modernt medlemsregister utan kostnad
 
Vill du veta hur laget.se kan hjälpa hela din förening? Ring 019-15 44 00 eller mejla support@laget.se för att boka ett möte där vi berättar mer om marknadens mest prisvärda alternativ.