Att kommunicera med personer i sitt lag är enkelt via laget.se. För att få ännu bättre genomslagskraft i lagets kommunikation rekommenderar vi att lägga till en egen e-postadress på spelarna i ditt lag, även om de har kopplade föräldrar.
 
Att lägga till ungdomsspelarnas egen e-postadress i laget.se innebär många fördelar. Här följer några exempel:

  • Spelarna kan själva logga in i laget.se-appen där de bland annat får björnkoll på sina aktiviteter och ser uppdaterade nyheter från sitt lag (och klubb om man önskar).
  • Om laget har skickat kallelser till aktiviteter kan spelaren själv smidigt svara på dessa.
  • Du som ledare får bättre avkastning för investerad tid i laget.se då du når ut till fler med nyheter och annat via både laget.se-appen och notismejl.
  • Det möjliggör att spelarna kan börja ta eget ansvar för sitt idrottande vilket är sunt, avlastar föräldrarna och kanske kan bidra till att de håller på längre med idrotten.
  • Spelarna får tillgång till sitt eget digitala medlemskort i appen.
  • Spelarna kan enkelt logga in och uppdatera sin profil.
  • Bidrar till att klubben får bättre räckvidd för sin kommunikation.
  • Kontaktboken i appen blir matigare för alla i laget.

Observera att en e-postadress endast ska läggas till på en person om det är personens egen. En förälders e-postadress ska alltså inte läggas till på ett barn, utan i stället kopplas som förälder till barnet.
 
Vi rekommenderar också att endast visa barn- och ungdomars kontaktuppgifter för medlemmar i laget. Läs mer om synlighetsinställningar här.