I laget.se eftersträvar vi att varje person bara ska ha ett användarkonto trots att man är involverad i flera lag/grupper/föreningar. Ibland skapas felaktigt flera konton för en och samma person. Detta går att kontrollera och hantera under Dubbletter i klubbadmin.
 
Dubbletter uppstår exempelvis för att personer läggs till igen i en grupp i stället för att man väljer ett befintligt konto eller så har någon felaktigt lagt in en förälders e-postadress på barnets konto eller liknande.
 
Med endast ett användarkonto per person går det enkelt att till exempel byta telefonnummer eller e-postadress för personen på ett ställe. Dubbletter kan även orsaka funktionsproblem som till exempel dubbelfakturering, uteblivna mejlutskick, strul med LOK-stöd eller att personen inte kan logga in.
 
Med andra ord en viktig funktion att hålla reda på.
 
 

Så hanterar du dubbletter i föreningen

Obs! Du behöver vara övergripande Klubbadministratör eller Medlemsansvarig (du som har tillgång till medlemsfaktureringen) i klubben för att komma åt registret.
 
Gå till klubbens Admin via en dator, klicka på Till registret (orange knapp) och sedan på Medlemsregister och Dubbletter inne i registret.
 

• Samma person finns fler gånger

Om du är säker på att det är samma person kan du markera personens olika användare och välja att ”Slå ihop markerade”.
 

• Samma person finns med olika uppgifter

Det är samma person, men skiljer sig kanske ett telefonnummer eller e-postadress? Även dessa ska slås ihop för att i nästa steg välja vilka uppgifter som är korrekta.
 

• Olika personer har samma uppgifter

Hittar du till exempel föräldrar och barn som har samma e-postadress eller personnummer? Dessa användare ska inte slås ihop. Istället håller man muspekaren över varje person och klickar ”Ändra” och korrigerar för att undvika krockar i systemet. Har ett barn till exempel ingen egen e-postadress så ska det vara tomt i e-postfältet för barnet. Föräldern skall i stället ha e-postadresssen på sitt konto och vara kopplad till barnet i medlemslistan. Föräldern får därmed all relevant information.