I laget.se eftersträvar vi att varje person bara ska ha ett användarkonto trots att man är involverad i flera lag. Har det av misstag blivit så att era medlemmar har flera användarkonton?
 
Med endast ett användarkonto per person går det enkelt att till exempel byta telefonnummer eller e-postadress på personen, då man bara behöver ändra på ett ställe oavsett hur många lag man är med i.
 
Dubbletter kan framförallt orsaka funktionsproblem som till exempel dubbelfakturering, uteblivna mejlutskick, strul med LOK-stöd eller att personen inte kan logga in.
 
Med andra ord en viktig funktion att hålla reda på!
 

Så hanterar du dubbletter i föreningen

Obs! Du behöver vara övergripande Klubbadministratör eller Medlemsansvarig (du som har tillgång till medlemsfaktureringen) i klubben för att komma åt registret.
 
Gå till klubbens Admin via en dator, klicka på Till registret (orange knapp) och sedan på Medlemsregister och Dubbletter inne i registret.
 

• Samma person finns fler gånger

Om du är säker på att det är samma person kan du markera personens olika användare och välja att ”Slå ihop markerade”.
 

• Samma person finns med olika uppgifter

Det är samma person, men skiljer sig kanske ett telefonnummer eller e-postadress? Även dessa ska slås ihop för att i nästa steg välja vilka uppgifter som är korrekta.
 

• Olika personer har samma uppgifter

Hittar du till exempel föräldrar och barn som har samma e-postadress eller personnummer? Dessa användare ska inte slås ihop men om man håller muspekaren över varje person och klickar på Ändra så kan man redigera uppgifterna och på det viset undvika krockar i systemet. Har ett barn till exempel ingen egen e-postadress så ska det vara tomt i e-postfältet för barnet. Föräldern skall i stället ha e-post och ligga kopplad till barnet i Medlemslistan i laget och får därmed relevant information.