Nu finns en ny rapport i faktureringen för er som behöver pricka av inbetalningar manuellt för er bokföring. Nytt är också möjligheten att filtrera fram önskad typ av rapport.
 
Klubben får nu tillgång till en daglig utbetalningsrapport för alla dagar då minst en inbetalning gjorts. I rapporten hittar ni bland annat OCR-nummer, fakturanummer och summa för de olika inbetalningarna det specifika datumet.
 
Utbetalningsrapporten hittar du som medlemsansvarig i klubben under Admin > Fakturering > Exportfiler.
 
Vyn för exportfilerna har även fått sig en trevlig ansiktslyftning samt möjlighet att filtrera fram önskad typ av rapport.
 

 
PS. Då det nu är en samlad utbetalning per dag – och bankerna tar betalt per bankgiroutbetalning – kommer gjorda förändringar bland annat innebära minskade bankkostnader för föreningarna.
 
Inte igång med kostnadsfri fakturering för klubben än?
 
☛ Fakturera med laget.se – gratis för föreningen