Får föreningen det LOK-stödsbidrag ni förtjänar? Från och med nu varnar systemet om någon aktivitet är kortare än 60 minuter.
 
För att en aktivitet ska vara LOK-stödsberättigad behöver en gruppaktivit pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare och bestå av minst tre och högst 30 spelare.
 
Klubb- och lagadministratörer har sedan tidigare fått varningar när aktiviteter saknat närvaro, plats, personnummer på en deltagare med mera. Nu finns alltså varningen om att en aktivitet rapporterats med ett tid kortare än 60 minuter också.
 

  • Klubbadministratörer hittar eventuella LOK-varningar under Admin > LOK-stöd på klubbsidan
  • Lagadministratörer hittar eventuella LOK-varningar under Admin > Aktiviteter på lagsidan

En omfattande guide om hur du söker LOK-stöd via laget.se hittar du här!