Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska göra sitt bokslut eller upprätta sin årsredovisning. Vissa föreningar har brutet räkenskapsår – därför kan du nu ändra till önskad månadsstart i medlemsfaktureringen så att det blir rätt i bokföringen.
 
Ett brutet räkenskapsår är alltså ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret.
 

Ställ in brutet räkenskapsår:

  1. Logga in på klubben och klicka på Admin > Inställningar > Fakturering
  2. Välj den månad som räkenskapsåret börjar för er förening och Spara

Förändringen innebär att den SIE4-rapport som hämtas från laget.se nu kan importeras till redovisningsprogram för föreningar med brutet räkenskapsår.
 
Inte kommit igång med medlemsfakturering via laget.se än, men nyfiken på hur det fungerar? Läs mer här >