I samband med att föreningar anslutna till RF behövde börja kontrollera utdrag ur belastningsregistret för ledare i januari 2020 lanserade laget.se en smidig funktion för att intyga och registrera kontrollerna. Nu kommer flera användbara uppdateringar.
 
 

Nytt i funktionen för intyg av kontrollerat utdrag:

 
• Välj giltighetstid för kontrollerna (antal år eller månader)
• Välj hur långt innan systemet ska varna att giltighetstiden håller på att löpa ut (antal månader)
• Välj att skicka automatiska mejl till ledare när varningstiden inleds
 
Dessa inställningar görs enkelt under ”Inställningar” i Klubbadmin.
 

 
Om någon ledares giltighetstid är på väg att löpa ut syns detta på översikten i Klubbadmin och du kommer även kunna filtrera fram de som ligger inom varningstiden. Ett automatiskt mejl skickas till ledare vars varningstid inleds om ni valt att göra den inställningen.
 
 

Bakgrund till kontrollerna

 
Som ett steg mot en tryggare idrott är föreningar ansvariga att kontrollera begränsade utdrag från Polisen för alla ledare som har regelbunden kontakt med barn och på något sätt dokumentera att kontrollen genomförts. Utdragen får däremot inte kopieras eller sparas av föreningen. Därför finns möjligheten att enkelt intyga kontrollerna för ledare i medlemsregistret i laget.se.
 
☛ Mer om funktionen för intygen i laget.se
☛ Riksidrottsförbundet: Frågor och svar om registerutdrag
☛ Här kan ledare begära ett utdrag hos Polisen