Förbättringar har nu gjorts i medlemsfaktureringen för att tydliggöra vilka olika statuslägen fakturorna befinner sig i.
 
Dels har du som fakturerar nu utökad statistik under “Rapport” där man tydligt ser hur många medlemsfakturor som bearbetas just nu. Även färgjusteringar har gjorts under både “Rapport” och “Fakturor” för att få en ökad tydlighet kring fakturornas status.
 
= Avslutad
= Skickad
= Förfallen
= Åtgärd krävs
= Bearbetas
 
laget.se brinner för att hjälpa Sveriges idrottsföreningar. Nyfiken på att fakturera era medlemmar helt gratis? Läs mer om det här!