Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och kommer att innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
 

Avtal eller samtycke?

För att ni som förening ska få behandla personuppgifter krävs en laglig grund. Det kan ni exempelvis skaffa genom ett avtal eller genom att hämta samtycke från berörda (registrerade) personer.
 
Riksidrottsförbundet har i sin uppförandekod kommit fram till att ett medlemskap i föreningen kan ses som ett avtal och därför ligga som lagliga grund för detta.
 
För personer som inte är medlemmar i föreningen, eller om ni vill vara extra säkra att ni har ett godkännande att hantera personuppgifter, har ni tillgång till ett kostnadsfritt verktyg i laget.se speciellt framtagen för detta. Här kan ni skicka ut en digital förfrågan till alla, eller utvalda, personer i medlemsregistret och be om deras samtycke för att ni som förening ska få behandla deras personuppgifter.
 
Hur ni som förening vill hantera detta är valfritt, men vi rekommenderar er att läsa igenom Riksidrottsförbundets uppförandekod om ni inte redan gjort det.
 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vi har låtit upprätta ett Personuppgiftsbiträdesavtal som gäller mellan er som förening (Personuppgiftsansvarig) och laget.se (Personuppgiftsbiträde) där vi förklarar våra skyldigheter, åtaganden och ansvar gentemot er som förening och den registrerade individen.
 
Ni hittar Personuppgiftsbiträdesavtalet i sidfoten när ni som övergripande Klubbadministratörer eller Medlemsansvariga loggar in i det nya medlemsregistret i laget.se.
 

Riksidrottsförbundet och GDPR

Riksidrottsförbundet har gjort mycket för att hjälpa er som förening med vad ni behöver tänka på och vilka åtgärder ni behöver vidta med hjälp av diverse manualer och checklistor.
 
Har ni inte redan läst igenom och tittat på RF:s material rekommenderar vi att ni gör detta så snart som möjligt. SISU erbjuder även webb-utbildningar som ni som förening kan anmäla er till.
 

Digitalt material från Riksidrottsförbundet:

Läs gärna mer på Riksidrottsförbundets hemsida