En väldigt efterlängtad funktion är äntligen här: Attributhantering i medlemsregistret! Nu slipper ni separata Excel-filer för att exempelvis hålla koll på vilka ledare som fått nyckel till bollboden eller vilka som gått HLR-utbildning.

För att lägga till egna attributkategorier och attribut går ni till medlemsregistret i klubbadmin, klickar på ”Filter” och under de filter ni redan har idag finns ”Hantera egna attribut”.

När ni sedan ska lägga till ett attribut på en eller flera personer markerar ni dessa i medlemsregistret, klickar på ”Verktyg” och sedan ”Egna attribut”.

Vilka attribut en person sedan har syns om ni håller musen över attributikonen i medlemsregistret samt också om man klickat sig in på den aktuella personen.
 


 
Tre exempel på attributkategorier och hur dessa skulle kunna fungera:

Attributkategori: Nycklar och taggar
Skapa attribut för exempelvis ”Nyckel materialförråd” eller ”Tagg bollhallen”. Lägg sedan enkelt på attributet på ledaren vid utlämning av nyckeln/taggen/kortet – ta bort attributet vid återlämning.

Meddelar kommunen att exempelvis taggarna till en specifik anläggning behöver bytas ut kan ni enkelt filtrera fram i medlemsregistret vilka som har en sådan tagg.

Attributkategori: Utbildningar
Här beror sedan attributen på utbildningsstegen inom just er idrott eller era idrotter. Även om vissa utbildningar som exempelvis HLR passar alla. Kanske är en utbildning giltig en viss tid? När ni då lägger på attributet på personen som gått utbildningen kan ni ställa in hur länge det ska ligga kvar.

Exempel på användningsområde: Förbundet meddelar att en Steg 2-utbildning ska hållas, då kan ni enkelt filtrera fram en lista på alla som gått Steg 1.

Attributkategori: Klädstorlekar
Vill ni ha in klädstorlekar på alla ledare i föreningen inför beställning av ny klubboverall? Skapa en attributkategori för det och lägg till de storlekar som erbjuds. Klicka också i ”Kategori får hanteras av gruppadministratörer”.

På så sätt kan administratörerna i grupperna kryssa för aktuell storlek genom medlemshanteringen i gruppens admin.

Exempel på områden där man INTE bör använda attributfunktionen:

• Belastningsregister Det finns bättre och anpassad funktionalitet för just vem som visat utdrag ur belastningsregistret och när den ska visa igen. Läs mer här och här.
• Medlemskap/medlemskategorier/familjemedlemskap Här finns också annan funktionalitet. Att någon är medlem anges automatiskt när den betalt en faktura med medlemsavgift eller om ett medlemskap satts på personen manuellt via medlemsregistret. Medlemskategorier (ex. Guldmedlem eller Hedersmedlem) skapas också i medlemsregistret. Familjemedlemskap hanteras under ”Fakturerbara medlemmar”.
 


 
Vi hoppas attributfunktionen ska ge mer ordning och reda i er förening och att ni samtidigt slipper jobba med exempelvis separata Excel-listor.