En första version av en helt ny översikt i nya medlemsregistret är lanserad. Här berättar vi mer om vad modulerna i översikten innehåller.
 
Översikten och medlemsregistret hittar du som övergripande klubbadministratör under Admin på klubbsidan > Till registret (orange knapp) > Översikt.
 
Medlemmar
Alla personer som är medlemmar i föreningen. Antingen genom betald medlemsavgift på faktura eller genom att ha markerats som medlem i medlemsregistret.
 
Spelare utan medlemskap
Spelare som antingen bör raderas från ett lag, få en medlemsfaktura eller bli påmind att betala en redan skickad medlemsfaktura.
 
Alla personer
Alla personer i er förening. Ju högre siffra ni når här, desto kraftfullare blir verktyget. Uppmana gärna ledare att säkerställa att alla föräldrar läggs till i systemet.
 
Dubbletter
En påminnelse om den viktiga dubbletthanteringen. Försök att ”nolla” så fort dubbletter uppstår. Annars riskerar personer i er förening att uppleva inloggningsproblem och det skapar också ofta problem vid medlemsfakturering.
 
Registrerade postadresser
Visar hur många personer ni har postadress på. Kanske är det dags att äntligen samla all medlemsdata i ett enda system?
 
Personer per roll
Perfekt modul för att göra en uppskattning: Kan detta stämma överens med verkligheten i er förening? Om inte: Be ledare i aktuella lag att fylla på med spelare, ledare och föräldrar. Använd gärna filtreringen för att tydligt se vad som saknas var.
 
Antal personer och medlemmar
Kommer ni i januari vilja veta hur många medlemmar ni hade i augusti? Nu är det möjligt.
 

Två liknande listor blir en

Istället för två nästan förvirrande identiska listor som hette Medlemmar och Personer samlas nu alla föreningens personer i en lista, där du kan filtrera precis efter dina behov. Sortera till exempel endast fram de som är satta som medlemmar eller kanske endast föräldrar. Klicka på Filter och gör dina val. Du hittar listan via knappen Medlemsregister.
 

Vilka problem kvarstår?

Vilka moduler saknar du och vilka problem i föreningsarbetet vill du att vi löser åt er? Vi vill uppdatera översikten med nya moduler baserat på era behov. Tveka inte att skicka in din feedback till oss!
 
För att komma åt medlemsregistret måste du vara övergripande Klubbadministratör eller Medlemsansvarig. De som har dessa behörigheter idag kan även ge dig det samma. Om du inte vet någon med behörigheten i klubben kan ni fylla i den här blanketten och återkomma till oss.