Har din förening behov av att kunna hantera klubbens olika medlemmar? Nu kan ni enkelt dela upp dem i olika medlemskategorier i laget.se.
 
Jobbar ni med Guldmedlemmar, Barnklubben, Seniorklubben eller något liknande? Med den nya funktionen kan ni exempelvis skicka ut specifika medlemsavgifter eller kommunicera enklare med medlemmar som tillhör en viss kategori.
 

Exempel på användningsområden

Så skapar du medlemskategorier:

 

1. Skapa medlemskategorier i medlemsregistret

För att skapa en medlemskategori går du till klubbens medlemsregister under Admin via en dator och klickar sedan på Till registret (orange knapp). Därefter klickar du på fliken Medlemsregister och Medlemskategorier.
 
Där kan du då lägga till en kategori och välja om det ska gå att ansöka om detta specifika medlemskap publikt under medlemsformuläret ”Bli medlem” eller inte.
 
Observera att du behöver vara Medlemsansvarig eller övergripande Klubbadministratör för att komma åt klubbens medlemsregister.
 

 

2. KOppla medlem till önskad kategori

En medlem i klubben kopplas till en kategori genom att antingen redigera personen via föreningens medlemsregister eller under Admin > Medlemmar på klubbsidan.
 

 
Vi hoppas att den här funktionen ska vara praktisk för er som använder olika medlemskategorier. Har du feedback eller frågor får du gärna skicka ett ärende till oss så tittar vi på det.